Responsive image


Tájékoztató a Nagy Domokos Ösztöndíjról

Feltöltve: 2019-04-25 10:10:37

TÁJÉKOZTATÓ A NAGY DOMOKOS ÖSZTÖNDÍJRÓL

2019.

 

Az ösztöndíj célja

Derecske Város Önkormányzata középiskolai ösztöndíjban részesíti azokat a tanulókat, akik a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium nappali tagozatán középiskolai tanulói jogviszonyban állnak, és derecskei állandó lakóhellyel rendelkeznek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményükkel és példamutató közösségi munkájukkal, vagy egy bizonyos területen mutatott kiemelkedő tehetségükkel kitűnnek társaik közül.

 

Ki jelentkezhet?

A.) típusú ösztöndíjra jelentkezhet az a tanuló, aki:

 

 • állandó derecskei lakóhellyel rendelkezik,
 • a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadik évfolyamán tanulói jogviszonyban álló és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézménnyel tanulói jogviszonyt létesíteni kívánó, valamint a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium nappali tagozatán tanulói jogviszonyban álló tanuló,
 • tanulmányi eredménye kiemelkedő, és iskolája tudományos és közösségi tevékenységében részt vállal,
 • az előző tanév végi bizonyítványában a tantárgyi osztályzatok átlaga legalább 4,5 (vagy a pályázók közül a legjobb tanulmányi eredményt elért),
 • érvényes pályázatot nyújt be.

 

B.) típusú ösztöndíjra jelentkezhet az a tanuló, aki:

 

 • állandó derecskei lakóhellyel rendelkezik
 • a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadik évfolyamán tanulói jogviszonyban álló és a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézménnyel tanulói jogviszonyt létesíteni kívánó, valamint a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium nappali tagozatán tanulói jogviszonyban álló tanuló,
 • tanulmányi eredménye jó, és egy adott területen bizonyíthatóan kiemelkedően tehetséges és az iskolája tudományos és közösségi tevékenységében részt vállal,
 • az előző tanév végi bizonyítványában a tantárgyi osztályzatok átlaga legalább 3,0
 • érvényes pályázatot nyújt be.

 

Az ösztöndíjak egy tanulmányi évre nyerhetőek el és 2019. szeptember 1-jétől, 10 hónapon át kerülnek folyósításra.

Az A.) típusú és a B.) típusú ösztöndíjak mértéke: 10.000 Ft/hó/tanuló.

 

Mit, hova, meddig?

A pályázatokat 2019. július 30. napjáig a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) kell benyújtani, zárt borítékban. A borítékon kizárólag a megpályázott ösztöndíj elnevezését kell feltüntetni.

 

A pályázat tartalma:

 • a formanyomtatvány (elérhető a www.derecske.hu honlapon, vagy a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán)
 • az általános iskola 8. évfolyam, illetve az előző tanév végi tanulmányi eredményt igazoló bizonyítványmásolata,
 • az állandó lakóhely igazolásaként a lakcímkártya másolata,
 • a pályázó osztályfőnökének ajánlása,
 • a középiskola által kiadott iskolalátogatási igazolás,
 • az elbírálásnál figyelembe vehető tevékenységekről, eredményekről szóló dokumentációk másolata.

 

Az ösztöndíjak odaítéléséről Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága dönt 2019. szeptember 30. napjáig.

 

Derecske, 2019. április 24.

 

                                                                                                          Bakó István

                                                                                                          polgármester


Letölthető dokumentum:

Pályázati adatlap

E-önkormányzat portál


Hirdetés


Étlap


AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook