Responsive image


Fenntarthatósági Témanap

Feltöltve: 2019-06-20 10:52:28

Fenntarthatósági Témanap

2019. 03. 22.

Egy csepp vízből

 

Vízvizsgálat, víztakarékosság, vízvédelem

Cél: Fenntarthatóság és környezettudatos szemlélet fejlesztése. A vizek, ivóvizek védelme. A víztakarékosság, az édesvízkészlet védelme, fontosságának felismerése.

Ezen a napon az iskola felső tagozata különböző vizes feladatok teljesítésével bővítette ismereteit a víz jelentőségéről az ember életében.

Minden osztály öt csoporttal vett részt az Egy csepp vízből című játékos feladatok megoldásában. Az első csoport tagjai a természetes vizeket vizsgálták: ásványvíz, uszodavíz, pocsolyavíz, gyógyvíz. A vizsgálat eredményét egy feladatlapon rögzítették.

 Az anyanyelvi csoportok egy újságcikket értelmeztek: Anna-víz, az örök gyógyforrás majd közmondásokat magyaráztak meg a vízzel kapcsolatban.

A szerepjátékcsoportok: Csapvíz – ásványvíz? Mit igyunk? - érveltek pro-és kontra.

A matematikacsoportok a Föld vízkészletének modellezésével foglalkoztak. Az elvégzett feladatok kapcsolódtak a víztakarékossághoz.

A művészeti csoportok a változó vízről készítettek alkotásokat A Tisza című népmonda alapján.

A nap zárásaként a teljes felső tagozat az iskola udvarán elénekelt egy Tiszáról szóló népdalt és Nagy Panna 8.c osztályos tanuló előadásában meghallgattuk a Föld dalát.

Az osztályok által végzett feladatok produktumaiból kiállítást rendeztünk, ahol bárki tájékozódhatott a Fenntarthatósági Témanapunk eseményeiről.

                                                                                                     

 

                                                                                                     Sáriné Kerek Edda

                                                                                                               tanár

 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

Modul címe: „Egy csepp vízből” ; „A vízipók birodalmában”; „Zsákban hozzák a meleget!”

Projekt készítője: Nagy Ildikó és Pányáné Vályi Marianna

Projekt időtartama: 2019. március 18-22.

Projekt helyszínei:

 • Derecskei Bocskai István Ált. Isk. és AMI Lengyel utcai telephelye
 • Patkós-tó
 • Derecskei Vízmű telephelyei
 • Derecskei Tanuszoda
 • Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Projekt résztvevői: 2.a és 2.b osztályok

A projekt megvalósításában közreműködött:  Békésiné Arany Ágnes, Nagyné Szegedi Ildikó és Hatháziné Szilágyi Erzsébet

A projektválasztás indoklása:

Számunkra fontos az egészséges élet, a környezetünk megismerése, védelme. Ezért már kisiskolás korban felhívjuk a tanulóink figyelmét a Földet károsító veszélyforrások megismerésére.

Iskolánk korábban elnyerte az ÖKO-iskola címet, ez is motivált minket abban, hogy részt vegyünk a projekt megvalósításában.

Rendszeresen csatlakozik intézményünk a Te szedd! mozgalomhoz.

A víz az élet forrása, nélküle nincs élet. Ezért a víz védelme, az ivóvizek megóvása mindenkinek kötelessége. Ez globális feladat.

Legfontosabb célunk tehát, hogy tudatosítsuk a víz szerepének, védelmének jelentőségét tanítványainkban.

További céljaink:

 • fenntarthatóság és környezettudatos szemlélet kialakítása
 • vizek, ivóvizek védelme
 • közvetlen környezetünk megismerése, védelme
 • az édesvíz-készlet védelme, fontosságának felismerése
 • víztakarékosság
 • személyiségfejlesztés
 • környezettudatos magatartásforma kialakítása
 • a környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatos vizsgálódások, megfigyelések végzése
 • az élményszerzés lehetőségének biztosítása
 • a mikroszkóp és nagyító használatának bemutatása

 

Időterv

2019. március 18.

hétfő

Szabadidős foglalkozás:

 

 Ráhangoló, projektnyitó

https://www.youtube.com/watch?v=hMhfcXtYFuc

 

Albert mondja, a természet jobban tudja: Víz nélkül nincs időjárás 2. mesét megnézzük, majd beszélgetés a látottakról.

 

 

Testnevelés.

Kerékpáros kirándulás a horgásztóhoz, mintavétel, természetes vizek megfigyelése, vizsgálat nagyítóval.

2019. március 19.

kedd

Matematika:

Matematikai szöveges feladatok a mindennapi vízfogyasztáshoz kapcsolódóan. Az űrtartalommérése és mértékegységei.

Magyar irodalom: szövegfeldolgozás, szólások, közmondások értelmezése.

 

Feladatlap: 1. sz. melléklet

mérőedények, IKT eszköz

Interaktív feladat: 2. sz. melléklet

Csoportmunka

2019. március 20.

szerda

Környezetismeret-könyvtári foglalkozás

 

 Mitől finom a víz?- különböző vízminták kóstolása.

Vízvizsgálati feladatlap kitöltése.

Vizeink védelme.

Hogyan takarékoskodhatunk a vízzel?

 

Vízminták, nagyító, mikroszkóp, feladatlap.

Könyvtárlátogatás.

Csoportmunka

2019. március 21.

csütörtök

Rajz:

A víz a művészetekben.

3D-s akvárium tervezése és készítése.

Benedek Elek: A Tisza c. mondájához illusztráció készítése.

Vízfesték, ecset, youtube: képek és kisfilmek a Tiszáról.

2019. március 22.

péntek

Technika:

Kiállítás rendezése az elkészült munkáinkból.

Játékos vetélkedő: középpontban a víz.

Szabadidős foglalkozás:

Séta a tanuszodához, látogatás az uszodában.

Részvétel a Te szedd! mozgalomban.

 

 

Összegzés:

Tanítványaink először vettek részt projekt-héten. Az újdonság varázsával hatott rájuk, hogy külső helyszíneken tartottuk az órák egy részét. Legnagyobb örömmel a kerékpáros túrát fogadták. A kirándulás során különböző vízmintákat gyűjtöttünk, amelyek nagyítós és mikroszkópos vizsgálata is érdekes, új feladat volt számukra.

A projekt nyitónapján közösen megnéztük az Albert mondja... c. rajzfilmet, amit a gyerekek korábban nem ismertek és nagy tetszéssel fogadták.

Matematika órán a víz háztartási felhasználásával kapcsolatos szám- és szöveges feladatokat oldottak meg interaktív tábla és feladatlap segítségével. Izgalmas volt azzal szembesülniük, hogy egy család milyen sok vizet fogyaszt a hétköznapi tevékenységek során. Megosztották tapasztalataikat víztakarékossági szokásaikról.

Irodalom órán az olvasott szöveghez kapcsolódóan érdekes feladatokat oldottak meg csoport- és páros- munkában. Nagy sikert aratott a szófelhős játék.

Környezetismeret órán különböző vízmintákat vizsgáltunk nagyító és mikroszkóp segítségével. Mikroszkópot korábban még senki nem használt. Nagy örömmel próbálták ki használatát. Csodálkozva tapasztalták, hogy a természetes vizekben milyen sok apró élőlény van. Többféle–kereskedelemben kapható- ásványvizet is megkóstolhattak.

Délután könyvtári foglalkozáson vettünk részt, melynek kezdeteként egy mesét hallgattak meg a víz körforgásáról. Majd a víztakarékossággal kapcsolatos feladatokat oldottak meg csoportmunkában.

Rajz órán először megismerkedtek a Tisza keletkezéséről szóló népmondával, majd a 2. b-sek 3D-s akváriumot készítettek szabadon választott technikával a 2. a-sok pedig meseillusztrációt rajzoltak a mondához.

A projekt záró napján a két osztály közösen kiállítást rendezett az elkészült munkákból, majd játékos vetélkedőn vettek részt. Délután a napközis foglalkozás keretein belül bekapcsolódtunk a Te szedd! mozgalomba, és a számunkra kijelölt területet megtisztítottuk. Fogadalmat tettünk környezetünk megóvására.

Tanulságos, élményekben gazdag hetet tudhattunk magunk mögött.

 

E-önkormányzat portál


Hirdetés


Étlap


AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook