Responsive image


Fotópályázat

Feltöltve: 2019-08-02 12:49:07

Derecske Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet!

Fotózz tavaszi témát városunkban és küldd be saját fotódat.
Mutasd meg milyen szép településünk nyáron!

Legyen a Te fotód Derecske város honlapján közzétéve! Küldd be a
pályaművedet eredeti méretben, neveddel és a kép címével a
titkarsag@derecske.hu címre 2019. augusztus 16-ig. 12:00 óráig.

A zsűri által legkedveltebb fotó készítőjét ajándékcsomaggal díjazzuk.

A fotópályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók, a fotópályázattal
kapcsolatos szabályzat alább olvasható:

 

„Színes Derecske” FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA


I. Szervező:

Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője Derecske Város Önkormányzata (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) a továbbiakban Szervező.

 

II. A Fotópályázat meghirdetésének időpontja, helye, a pályázaton benyújtott fotók közzététele:

A Szervező a jelen Szabályzatot 2019. február 1-jén teszi közzé Derecske Város honlapján, Derecske Város Weboldala Facebook oldalán, valamint a Derecskei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.A Fotópályázat a Szabályzatban meghatározott feltételekkel - 2019. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban- minden negyedév 2. hónapjában meghirdetésre kerül.

A beküldött fotók felhasználásra kerülhetnek a Derecske Város Weboldala Facebook oldalán és honlapján (www.derecske.hu), az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 kódszámú, „Esély Derecskén”című projekthez kapcsolódó programok meghirdetése során, illetve bemutatásra kerülnek a pályázat keretében benyújtott felvételekből készült Facebook képgalériában a beküldő nevével feltüntetve. 

 

III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó):

A Fotópályázaton derecskei lakóhellyel rendelkező, 16-35 éves amatőr és hivatásos fotósok egyaránt nevezhetnek.

 

IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei:

1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs.

2. A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy: a Fotópályázat keretében beküldött fotót Derecske Város Önkormányzata, illetve Derecske Város Önkormányzata megbízásából harmadik fél a promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. Az e-mail elküldésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Weboldala Facebook oldalán a nevét és az általa készített fotót ezen kívül a www.derecske.hu oldalon, promóciós honlapjain, kiadványaiban közzétegye. (1. sz. melléklet)

3. A Pályázónak a titkarsag@derecske.hu e-mail címre el kell küldenie nevét, lakcímét,az általa kitöltött nyilatkozatot és a fotókatcímmel ellátvaa pályázati kiírásban szereplő határidőig.

4. A 2. pontban felsorolt nyilatkozatok hiányában a pályázat érvénytelen. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet felhasználni.

5. Egy Pályázó 4 darab fényképfelvételt küldhet be. (2 db fekvő kép, 2 db álló kép)

 

V. A Pályaművel (fényképfelvétellel) szemben támasztott követelmények:

1. A fotókon Derecskéhez köthető és az adott évszakhoz kapcsolódótémának kell szerepelnie, ami a pályázat nevéhez is köthető.

2. A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat. A kép egyes részeinek, illetve részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.

3. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.

4. A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: a fotó eredeti méretben való elküldése, valamely általánosan használt képarány JPEG formátum. A fotókon felirat nem helyezhető el, a fotó címét külön, az e-mailben kell megadni. 

 

VI. A Pályaművek elbírálása:

1. Szervező a beérkező pályaműveket a beérkezés határidejét követően felölti Derecske Város Weboldala Facebook oldalára. A legtöbb „like”-ban részesülő kép készítője közönségdíjban részesül.

2. A Pályaműveket ezt követően öt tagú zsűri értékeli. A zsűri tagjai: Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke, a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársa, a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI, valamint a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium médiaszakos tanárai. A döntést követően a nyertes pályázó személye és a nyertes pályamű Derecske Város Weboldala Facebook oldalán kerül közzétételre.

3. Derecske Város Önkormányzata a promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják.

 

VII. A Pályaművek elbírálásának eredménye:

A pályaművek közül a Szervező a zsűri döntése alapján a nyertes pályaműkészítőjét díjazza. A fotópályázat nyertese jutalomban részesül.

 

VIII. Egyéb tudnivalók: 

1. A Pályázó a jelentkezésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket.

2. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a pályázatot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.

3. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Szabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.

4. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja. 

 

IX. Adatkezelés: 

1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, nyilvánosságra kerüljön.

2. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.

 

X. Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2019.(I.31.) KT számú határozatával hagyta jóvá. A szabályzat 2019. február 1. napjától lép hatályba.

 

D e r e c s k e, 2019. január 31.               

 

                        Bakó István                                      Varsányiné dr. Antal Erzsébet

      polgármester                                                            jegyző


Letölthető dokumentum:

Nyilatkozat

E-önkormányzat portál


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook