Responsive image


Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ épületének átadó ünnepsége

Feltöltve: 2019-10-22 12:52:39

Derecskei Szociális, Család – és Gyermekjóléti Központ épületének átadó ünnepsége

 

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, Derecske Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmény. Az intézmény 2016. január 01-vel kezdte meg működését, mint család- és gyermekjóléti központ, majd 2017. január 01-től kibővült az intézmény feladatellátása, szociális alapszolgáltatásokkal. Két szakmai egységgel, és két telephellyel működő intézményként látja el a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv által meghatározott feladatokat, ill. biztosítja városunkban az alábbi szociális szolgáltatásokat:

  • étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • nappali ellátás (idős személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogyatékkal élők nappali ellátása)
  • támogató szolgálat

Ezen feladatokat a Bocskai u. 6 sz. alatt található Gondozási Központ biztosítja.

Az elmúlt években az intézmény szakmai feladatellátása folyamatosan bővült, és a székhely szerinti épület felújítása már nagyon időszerűvé vált. A felújítás az Integrált Térségi Gyermekesély programok infrastrukturális hátterét biztosító pályázati konstrukció keretében valósulhatott meg. Az új épület helyet biztosít most már a Gyerekesély Iroda dolgozóinak is. Az intézmény épületében összesen 27 fő dolgozik, akik mindannyian a járásunkhoz tartozó 13 településen látják el faladatukat.

Az intézmény épületének átadó ünnepségére 2019. szeptember 19-én került sor, melyen jelen volt a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, Pajna Zoltán úr, ill. városunk vezetőségének képviselői, a járásban működő család- és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai, Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselői ill. társadalmi szervezetek, akik segítik az itt dolgozó szakemberek munkáját. Az átadó ünnepséget a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc Konyári Tagiskolájának, a TÜCSÖK programban résztvevő tanulói előadása nyitotta meg. Ezt követően az intézmény dolgozói és a diákok megható közös műsorát hallhatták a jelenlévők. Az intézmény vezetőjének köszöntője és tájékoztatója után, ünnepi beszédet mondott Bakó István Polgármester Úr és Pajna Zoltán Elnök Úr. Az ünnepélyes megnyitót követően a meghívott vendégek megtekinthették az átadásra kerülő épületet.

Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető

Fotók: Magánarchívum

E-önkormányzat portál


Hirdetés


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook