Responsive image


Tájékoztatás kijárási korlátozás elrendeléséről

Feltöltve: 2020-03-27 11:21:51

TÁJÉKOZTATÁS
a kijárási korlátozásról

 

Tisztelt Derecskei Lakosok!

 

Magyarország Kormánya a koronavírus-járvány további elterjedésének megelőzése érdekében rendeletével

 

2020. március 28-tól (szombat) 2020. április 11-ig (péntek)

 

kijárási korlátozást vezetett be.

 

A kijárási korlátozás időtartama alatt az alábbi fontos szabályokat kötelező betartani:

 • Mindenki köteles más emberekkel a lehető legkisebb mértékűre korlátozni a szociális érintkezést, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, kivéve a közös háztartásban élők.
 • A fenti szabályt a tömegközlekedés igénybevétele során is be kell tartani.
 • Vendéglátó üzletben tilos a tartózkodás, kivéve az ott foglalkoztatottak részéről. Vendéglátó üzletben elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása lehetséges.
 • A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak az alábbi valamelyik alapos indokkal kerülhet sor:
  • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, ideértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizikoterápiás kezelés, gyógytorna),
  • az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a település belterületén – lehetőség szerint zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani,
  • a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
  • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás,
  • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (együtt: drogériában) történő vásárlás,
  • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
  • a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
  • a piacon, a helyi termelői piacon (együtt: piac) történő vásárlás,
  • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
  • az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
  • a dohányboltban történő vásárlás,
  • a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
  • a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  • a gépjármű- és kerékpárszervíz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
  • a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
  • a legszükségesebb esetben a személyes megjelentést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
  • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
  • a szülői jogok és kötelezettségek,
  • a hitéleti tevékenység,
  • a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás azzal, hogy lehetőség szerint a másik személytől a 1,5 méter távolságot be kell tartani.

A 65. életévét betöltött személyre vonatkozó külön korlátozások:

A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat csak 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja a saját és a családja érdekében!

Fontos szabály, hogy ebben az időszakban, ezekben az üzletekben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személyek tartózkodhatnak!

A helyiség üzemeltetőjének felelőssége az ismertetett szabályok közül az alábbi előírások betartása:

 • a helyiségben a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolság betartatása,
 • vendéglátó üzletben a tartózkodás megakadályozása, kivéve az elvitelre alkalmas ételek kiadása miatti tartózkodás,
 • az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időtartamban kizárólag a 65. életévét betöltött személyek tartózkodási lehetőségének biztosítása.

 

Itt szeretném felhívni minden Tisztelt Derecskei Lakos figyelmét, hogy a fenti korlátozó intézkedések betartását, a kihirdetett kormányrendelet értelmében a rendőrség ellenőrzi a külön törvény szerinti egyéb szervek bevonásával (katonai rendészet, rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya)!

A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr ellenőrzése során jogosult a Rendőrségről szóló törvény szerinti intézkedéseket és kényszerítőeszközöket alkalmazni.

Az a személy, aki a fentiekben ismertetett korlátozó intézkedéseket megszegi, szabálysértést követ el, és ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható!

Kérem a Tisztelt Derecskei Lakosokat, hogy saját maguk, hozzátartozójuk, valamint településünk egész lakosságának egészsége érdekében a kijárási korlátozás időtartama alatt a fenti előírások betartására fokozott figyelmet szíveskedjen fordítani!

 

Derecske, 2020. március 27.

                                                           Tisztelettel:

                                                                                                          Bordán Szabolcs

                                                                                                            polgármester

E-önkormányzat portál


Hirdetés


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook