Responsive image


ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról

Feltöltve: 2020-04-11 10:42:42

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10/2020. (IV.11.) önkormányzati rendelete

a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításárólDerecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §


Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere 2020. április 11. 24.00 órától 2020. április 13. 24.00 óráig terjedő időtartamra a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglalt korlátozásokon túlmenően az alábbi szigorúbb szabályokat állapítja meg:

 

a) Derecske Város közterületei, így a terek, játszóterek, kondiparkok használata tilos. A közterületeken a csoportosulás tilos.

 

b) A lakosok szükség szerint, rövid ideig tartózkodhatnak az élelmiszerüzletekben, dohányboltokban, üzemanyagtöltő-állomásnál (a továbbiakban együtt: üzletek) és azok környezetében. Az otthonuk és az üzletek közötti távolságot a lehető legrövidebb úton kell megtenni.

 

c) Az üzletekben a szájmaszk, illetve az azt helyettesítő, szájat és orrot eltakaró textil (sál, kendő) viselete kötelező.

 

d) A családból a bevásárlást egy személy végezze, és a lehető legkisebb időtartamban tartózkodjon az üzletekben, betartva egymástól a kellő távolságot.

 

e) A Húsvéti ünnepek alatt, 2020. április 12-én és április 13-án tartózkodni kell a rokonlátogatástól. Az ingatlanokat a lakosok az alapvető szükségletek céljából hagyhatják el.

 

2. §

 

(1) Ez a rendelet 2020. április 11-én 24.00 órakor lép hatályba és 2020. április 13-án 24.00 órakor hatályát veszti.

 

(2) Hatályát veszti a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknál szigorúbb rendelkezések megállapításáról szóló 9/2020. (IV.11.) önkormányzati rendelet.

 

Derecske, 2020. április 11.

 

 

 

                                                              Bordán Szabolcs                                            Varsányiné dr. Antal Erzsébet

                                                                polgármester                                                                   jegyző

 

 

 

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2020. április 11. 17.00 óra

 

 

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

              jegyző

  

E-önkormányzat portál


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook