Responsive image


Meghívó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésére

Feltöltve: 2020-07-04 18:16:43

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülését

 

2020. július 9-én (csütörtökön) 13.00 órától

 

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

2./ Derecske Város Önkormányzatának jelenleg megvalósítás alatt lévő projektjeiről tájékoztatás nyújtása

(Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

3./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

4./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

5./ A 2019. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

6./ Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

7./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi zárva tartásának felülvizsgálata

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

8./ Maximális csoportlétszám átlépése a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményben

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

9./ A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet 2020. szeptember 01. napjától betöltetlenné válása miatti döntések meghozatala

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

10./ Címzetes főorvosi címek adományozása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

11./ Lakossági tüdőszűrés megszervezése

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

12./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

(Az előterjesztés melléklete elektronikusan (e-mail) kerül megküldésre.)

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

13./ A „Közvilágítás LED-es korszerűsítése Derecskén” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása

(Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre.)

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

14./ DSZC-Eötvös Diáksport Egyesület 2020. évi támogatása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

15./ Az önkormányzat tulajdonában álló derecskei 3419/10 és 3419/11 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről szóló döntés

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

16./ Az önkormányzat tulajdonában álló derecskei 5403/10 helyrajzi számú ingatlan vételére beérkezett ajánlat

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

17./ Belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

18./ Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi II. féléves üléstervének elfogadása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

 

Derecske, 2020. július 02.

 

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs s.k.

  polgármester

 

E-önkormányzat portál


Étlap


AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook