Kezdőlap >> Hivatal >> e-Ügyintézés >>  Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

 

I. Általános tájékoztató

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. pont b) alpontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Felhívjuk figyelmét, hogy

 • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

 

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

 

II. Önkormányzati Hivatali Portál

Derecske Város Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1—VEKOP-16 számú pályázat támogatásával csatlakozott az elektronikus közigazgatási rendszer fejlesztését és kiterjesztését segítő kormányzati projekthez.

Az önkormányzat 2019. január 1-jétől csatlakozott az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtunk az állampolgárok és a vállalkozások részére.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Az Önkormányzati Hivatali Portál felületen az alábbi ágazati ügyekben van lehetőség elektronikus ügy indítására:

 • adóügyek,
 • általános vagy egyéb igazgatási ügyek,
 • anyakönyvi ügyek,
 • hagyaték,
 • ipar-kereskedelem,
 • szociális,
 • településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://ohp.asp.lgov.hu címen érhető el.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon igénybe vehető szolgáltatás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás (ügyfélkapu), ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható, és papír alapon van lehetőség a benyújtására.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyindítás érdekében az ügyfélnek ki kell választania Derecske települést, majd Derecske Város Önkormányzatát. Az ügyindítás kiválasztását követően az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével történhet az űrlap kitöltése, majd a kitöltött űrlapot az önkormányzat/hivatal hivatali tárhelyére (hivatali kapu) kell megküldeni.

 

III. e-Papír szolgáltatás

Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani az önkormányzatnak, polgármesteri hivatalnak, amelyek az Önkormányzati Hivatali Portálon ún. ASP űrlappal nem támogatottak.

Az e-Papír szolgáltatás szintén Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu.

Az e-Papír szolgáltatás igénybevételéhez ügyfélkapus regisztráció és bejelentkezés szükséges.

Javasoljuk, hogy az e-Papír szolgáltatás igénybevétele során, amennyiben azok rendelkezésre állnak, használják az e-ügyintézési portálunkon megjelenő és letölthető nyomtatványokat (elérhetőség: http://www.derecske.hu „e-Ügyintézés” =>Elektronikusan indítható ügyek => „Letölthető dokumentumok” menüpont).

Az elektronikusan indítható ügytípusok a következők, amelyek esetében egyes kérelmek, bevallások, bejelentések, nyilatkozatok benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre az előbbiekben megjelölt elérhetőségen:

 • közérdekű adatigénylés,
 • anyakönyvi ügyek,
 • szociális ügyek,
 • birtokvédelem,
 • intézményi ingyenes gyermekétkeztetés,
 • előrehozott helyi adó,
 • adóigazolás,
 • gépjárműadó,
 • helyi iparűzési adó,
 • talajterhelési díj,
 • magánszemélyek kommunális adója,
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelem,
 • helyi jövedéki adó,
 • méltányossági eljárás (adóügyben),
 • túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás,
 • településképi bejelentés,
 • zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos eljárás,
 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatás,
 • közterülten lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése,
 • kereskedelem,
 • ipari telephellyel kapcsolatos eljárások,
 • szálláshely szolgáltatás,
 • vásár-, illetve piacüzemeltetés,
 • állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek,
 • veszélyes ebtartás bejelentése,
 • közterület-használat.

A kitöltött és aláírt nyomtatvány az e-Papír felületén csatolt dokumentumként feltölthető és beküldhető önkormányzatunk, hivatalunk részére. Ügyintézés előtt kérjük, minden esetben ellenőrizzék, hogy az érintett ügytípusra vonatkozóan letölthető formanyomtatvány rendelkezésre áll-e.

 

IV. Elektronikus űrlap (ÁNYK) útján indítható ügy

Derecske Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala jelenleg egyadóügytípusban(helyi iparűzési adó) a www.derecske.hu weboldalon közzétett elektronikus űrlap útján továbbra is biztosítja az elektronikus ügyintézési lehetőséget ügyfelei számára.

Az elektronikus űrlapszolgáltatás Ügyfélkapun keresztül vehető igénybe. Az elektronikus űrlap elérhetősége: http://www.derecske.hu portál „e-Ügyintézés” =>„Elektronikus űrlap útján indítható ügyek” menüpont.

 

V. Elektronikus fizetés

Az E-ügyintézési tv.24. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdálkodó ügyfél köteles, a természetes személy ügyfél jogosult az ügye során az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Az elektronikus fizetés jelenleg az alábbi fizetési számlákra teljesíthető átutalással:

 

ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLASZÁMOK

Számla megnevezése

Számlaszám

Költségvetési elszámolási számla

11738118

15372985

00000000

Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla

11738118

15372985

02820000

Építményadó beszedési számla

11738118

15372985

02440000

Helyi iparűzési adó beszedési számla

11738118

15372985

03540000

Gépjárműadó fizetési számla

11738118

15372985

08970000

Talajterhelési díj beszedési számla

11738118

15372985

03920000

Termőföld jövedelem adója beszedési számla

11738118

15372985

08660000

Helyi jövedéki adó beszedési számla

11738118

15372985

10720008

Előrehozott helyi adó beszedési számla

11738118

15372985

01100000

Késedelmi pótlék beszedési számla

11738118

15372985

03780000

Bírság beszedési számla

11738118

15372985

03610000

Idegen bevételek fizetési számla

11738118

15372985

04400000

Egyéb bevételek számla

11738118

15372985

08800000

Illeték fizetési számla

11738118

15372985

03470000

Építésügyi hatósági eljárási illeték beszedési számla

11738118

15372985

10260009

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZÁMLASZÁM

Számla megnevezése

Számlaszám

Költségvetési elszámolási számla

11738118

15844215

00000000

 

Kérjük, befizetéskor ügyeljenek arra, hogy az átutalás közlemény rovatában – amennyiben ismert – az ügyirat iktatószáma szerepeljen. Ezek hiányában szíveskedjenek az ügyfél(ek) nevét és az ügy típusát (pl.: szálláshely üzemeltetés), továbbá ingatlant érintő ügyek esetén az ingatlan helyét és helyrajzi számát is feltüntetni.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a titkarsag@derecske.hu email címen.


Letölthető dokumentum:

Tájékoztató

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.

Általános tájékoztató

Elektronikus űrlap kitöltésével kezdeményezhető eljárások

Megosztás közösségi oldalakon
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés