Kezdőlap >> Hivatal >> e-Ügyintézés >> Elektronikus űrlap útján indítható ügyek >>  Útmutató az elektronikus űrlapok benyújtásának folyamatáról

Útmutató az elektronikus űrlapok benyújtásának folyamatáról

ÚTMUTATÓ

az elektronikus űrlapok benyújtásának folyamatáról


 Tisztelt Ügyfelünk!

A http://www.derecske.hu portál „e-Ügyintézés” => „Elektronikus űrlap útján indítható ügyek” menüpontjában megtalálja az összes elektronikus űrlapot, amely Önkormányzatunknál jelen pillanatban használható és elektronikusan beküldhető.

Önkormányzatunknál jelenleg egy ügytípusban, a helyi iparűzési adó tekintetében van lehetőség az elektronikus űrlapon történő ügyintézésre.

(Azon ügyekben, melyekben nem érhető el portálunkon elektronikusan benyújtható űrlap, kérjük, hogy az e-Papír szolgáltatást szíveskedjenek igénybe venni.)

Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Az E-ügyintézési tv. 1.§ 23. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerint meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az E-ügyintézési törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint „gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivőiiroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.”

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Az elektronikus ügyindítás feltételeként Önnek rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (a regisztrációról bővebb információ a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio címen érhető el).

Elektronikusan beadható űrlap benyújtásának menete:

Derecske Város Önkormányzati Adóhatósága az adókötelezettségek teljesítéséhez nyomtatvány és elektronikus űrlapot rendszeresít. A papíralapú formanyomtatvány beszerezhető az önkormányzati adóhatóságnál, az elektronikus nyomtatvány pedig letölthető Derecske város honlapjáról (www.derecske.hu).

Az adózó által kitöltött formanyomtatvánnyal történő adókötelezettséggel egyenértékű az elektronikus úton teljesített adókötelezettség.

Az elektronikus úton előterjesztett adóbevallást a NAV portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) – korábbi nevén AbevJava – keretprogram segítségével töltheti ki és adhatja fel. 

1. Töltse le a NAV portáljáról az ÁNYK - AbevJava keretprogram aktuális verzióját (elérhetősége: http://nav.gov.hu/nav/magyar_oldalak/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html, letöltési útmutató: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/portal/technika/anyk_atallas.html).

2. Az ÁNYK - Abevjava keretprogram önmagában nem tartalmaz nyomtatványokat, azokat Derecske város honlapjáról tölthetik le (http://www.derecske.hu portál „e-Ügyintézés” => „Elektronikus űrlap útján indítható ügyek” menüpontjában).

3. Nyissa meg a kívánt, előzetesen letöltött nyomtatványt. Ez az ÁNYK keretprogramban az Adatok / Új nyomtatvány menüpont segítségével lehetséges. Ha több letöltött nyomtatványsablon közül kell választania, a különböző szűrőfeltételek megadásával (pl. nyomtatvány neve, szervezet stb.) szűkítheti a megjelenő sablonokat.

4. A ”Létrehozás” ablakban, a korábban már telepített nyomtatványsablonok közül választhat. Nyissa meg a kiválasztott nyomtatványt. Töltse ki a szükséges rovatokat.

5. Előkészítés feladásra, titkosítás: Ebben a munkafázisban (Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre) történik meg a nyomtatványok adatait tartalmazó XML fájl előállítása és ellenőrzése, majd tömörítése és titkosítása. Az ÁNYK - Abevjava program a titkosítást a nyomtatványküldésre történő előkészítése során automatikusan elvégzi.

6. A beküldésre megjelölt fájl elkészülte után a felhasználó értesítést kap a titkosított fájl létrehozásáról, elérési útvonaláról és nevéről.

7. Ha a feladási szándékát megváltoztatja (pl. ha szeretne módosítani a nyomtatványon), akkor a tényleges elküldést megelőzően lehetőség van a feladási megjelölés visszavonására.

8. Feltöltés: A küldésre megjelölt (titkosított) nyomtatványt az ÁNYK program segítségével közvetlenül feltöltheti, ha titkosítást követően a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval”/”Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül” menüpontot választja. Ebben az esetben Önnek csak az ügyfélkapus felhasználónevét és jelszavát szükséges megadnia, majd a „Rendben” gombra kell kattintania. A rendszer egy üzenő ablakban tájékoztatja Önt a feltöltés eredményéről.

Ha teljesítendő adókötelezettségét meghatalmazottja, vagy megbízottja teljesíti, legkésőbb az első elektronikus ügyintézési időpontját megelőző munkanapon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az önkormányzati adóhatóság felé. Képviseleti jogosultság igazolásának hiányában az adókötelezettség nem teljesíthető.

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés