Zsidótemető

Helyi érték megnevezése: Zsidótemető
Helyi érték besorolása: Kulturális örökség
Készítette: Nagy Istvánné

 

Az 1850-es években jelentek meg Derecskén nagyobb számban zsidó hitvallású emberek. Ekkor szerveződött meg a hitközség. 1851-ben építették fel első templomukat, ekkor a közösség mindössze 50 lelket számlált. A századfordulóra már megközelítette a 600 főt. 

 

Országszerte nagyon sok különböző méretű és igényű izraelita imaház működött, mert a letelepedő zsidóság mindenütt első dolgának tekintette, hogy iskoláról, templomról, temetőről gondoskodjék. 

 

A zsidóság jelentős szerepet játszott Derecske gazdasági életében. A kereskedelem nagyrészt zsidókézen volt. Fűszerüzleteik, rőfös boltjaik, építőanyag és vasáru kereskedéseik voltak. Az első világháborúban részt vevő 70 derecskei zsidó lakos közül tizenketten elestek.  Az 1941. évi népszámlálás adatai szerint Derecske 10399 lakos közül 523 volt izraelita. 1944 tavaszán a németek bevonultak Derecskére és a hitközség 21 vezető tagját letartóztatták. Bécsi munkatáborba vitték őket, majd június 16-án és 17-én 625 zsidó lakost hurcoltak el. Derecske, Konyár és a Debrecentől délre és délkeletre fekvő települések zsidó lakosságát, összesen 2819 főt a nagyváradi gettóba tömörítették. Onnan hurcolták őket Auschwitzba 1944. június 27-én a Nagyváradról indított legutolsó transzporttal. A derecskeiek közül 306 felnőtt és 159 gyermek a deportálás áldozata lett. Derecskén 1949-ben még 55 zsidó lakos élt, 1956 után számuk jelentősen csökkent.

 

A Derecske határán álló (Hajnal utca 5-6.) sírkert több mint százötven éves múltra tekint vissza. Nagy, betonkerítéssel körbevett temető. A sírkert rendezett, a sírok nagy része felújított, kifestett írásokkal. Közel 100 síremlék van, melyek egy kis része törött, kidőlt. A temető tulajdonosa a Magyarországi Zsidó Hitközség.

 

A derecskei zsidó temető a zsidóság temetkezési szokásait, hagyományait korhűen őrzi. Olyan kultúra része a zsidó temető, amely mélyen gyökerezik Derecske történetiségének megismerésében. Az első zsidó család 1850-es évek táján telepedett le Derecskén, akkoriban jelölték ki maguknak ezt a temetkezési helyet. A temető őrzi azok hamvait, akik a letelepedésükkor ipart, munkalehetőségeket teremtettek és jelentősen hozzájárultak Derecske fejlődéséhez.

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés