<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Felhívás városi kitüntetések adományozására (2022.)

Felhívás városi kitüntetések adományozására (2022.)

2022-04-14 11:59:15

Felhívás városi kitüntetések adományozására (2022.)

FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Derecske Város Napjának megállapításáról és városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelete alapján felhívom a Tisztelt Lakosság és az érintett intézmények, valamint szervezetek figyelmét, hogy az alábbiak szerint tehetnek javaslatot Derecske Város Díszpolgára Cím, Derecske Városáért Díj, valamint Zákány József Díj adományozására. 

 

Derecske Város Díszpolgára Cím adományozható annak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, egyéni életművével városon belül, országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

 

Derecske Városáért Díj adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi és gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, művészeti és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város érdekeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

 

Zákány József Díj adományozható azoknak az oktatásügyi közalkalmazottaknak, akik kimagasló szakmai, pedagógiai munkájukkal a város gyermekeinek nevelésében, oktatásban a város közvéleménye előtt is elismerten közvetítették a műveltséget és kultúrát.

 

A Zákány József Díj kivételével az adományozásra javaslatot tehetnek a települési képviselők, önkormányzati bizottságok, a város közigazgatási területén működő intézmények, gazdasági egységek, egyházak, társadalmi és civil szervezetek, továbbá a városban lakó vagy munkahellyel rendelkező bármely állampolgár.

 

A Zákány József Díjra javaslatot tehetnek a városban működő oktatási-nevelési intézmények nevelőtestületei, szülői szervezetei, szakmai közösségei, érdekképviseleti szervek.

 

A javaslatot kizárólag írásban lehet benyújtani. A javaslatnak tartalmaznia kell:

- a javaslattevő adatait (nevét, lakóhelyét, szervezet esetén megnevezését, székhelyét),

- a javasolt kitüntetés megnevezését,

- a kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet nevét,

- a kitüntetésre vonatkozó javaslat indoklását, a kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet által a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló tevékenységének, vagy a huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkájának ismertetését, amely nem munkaköri kötelezettségből származik, továbbá az elismertetni kívánt életművének az ismertetésével.

 

A Képviselő-testület az írásban benyújtott javaslatok alapján dönt a kitüntetések adományozásáról. Az elismeréseket Derecske Város Polgármestere adja át a Város Napján.

 

Az írásos javaslattétel beérkezésének határideje:

2022. május 16. (hétfő) 16.00 óra.

 

A javaslatokat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalhoz (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám „A” épület, emelet, 2. ajtó, Kiss Andrea polgármesteri referenshez) szíveskedjenek eljuttatni.

 

Derecske, 2022. április 14.

 

Tisztelettel:

 

Bordán Szabolcs polgármester

                                                                                              
Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés