<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázati felhívás (Derecske, Csuklya u. 18/1. szám alatti önkormányzati bérlakás)

Pályázati felhívás (Derecske, Csuklya u. 18/1. szám alatti önkormányzati bérlakás)

2021-05-31 08:05:17

Pályázati felhívás (Derecske, Csuklya u. 18/1. szám alatti önkormányzati bérlakás)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzata

(4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

 

D e r e c s k e V á r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k
P o l g á r m e s t e r e

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján biztosított felhatalmazás alapján

n y i l v á n o s p á l y á z a t ú t j á n

 

s z o c i á l i s a l a p o n meghatározott lakbér alapján bérbeadásra meghirdeti a

 

derecskei 919. hrsz. alatt nyilvántartott, 

Derecske, Csuklya u. 18/1.

szám alatt található önkormányzati bérlakást.

 

A lakás 1 szobás, 42 m2 alapterületű, összkomfortos lakás. 

A lakásra megállapított bérleti díj: 290.-Ft/m2/hó

  •  
  • megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama: 3év.

 

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám, tel: (54) 410-005) előre egyeztetett időpontban a lakás megtekinthető.

 

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: lakásrendelet), illetve annak 1. mellékletében lévő „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik.

 

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) „A” épületének előterében elhelyezett formanyomtatvány kitöltése és a kitöltött nyomtatvány – előtérben található – gyűjtőládába történő bedobása útján, vagy a www.derecske.hu holnapon letölthető, a lakásrendelet 1. mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével és benyújtásával lehet. 

 

A pályázatot zárt, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal nevére és címére megcímzett, feladót és a pályázni kívánt lakás megjelölését tartalmazó borítékban kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének előterében található gyűjtőládába 2021. június 25. napján (péntek) 12.00 óráig.

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

 

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül. 

A bérbeadó fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen vagy az (54) 410-078-as telefonszám 135-ös mellékén Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referenstől. 

 

D e r e c s k e, 2021. május 31. 

                                                                                               Bordán Szabolcs 

                                                                                                  polgármester

 

Letölthető dokumentum:

Pályázati szabályzat
Megosztás közösségi oldalakon
Facebook oldalunk
Kiadványaink
Programok
YouTube csatorna