<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázati felhívás-Derecske,Kandia u. 36. („Esély Derecskén” Önkormányzati Lakás)

Pályázati felhívás-Derecske,Kandia u. 36. („Esély Derecskén” Önkormányzati Lakás)

2021-09-24 08:00:13

Pályázati felhívás-Derecske,Kandia u. 36. („Esély Derecskén”  Önkormányzati Lakás)

Pályázati felhívás

az „Esély Derecskén”
Önkormányzati Lakásokra

 

Derecske Város Önkormányzata

nyilvános pályázat útján

 

használatba adja a 4130 Derecske, Kandia u. 36. szám alatt található 514 hrsz.-ú önkormányzati lakást

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezett a nyertes pályázó.

A lakás 2 szobás 65,72 nm-es összkomfortos komfortfokozatú.

A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év, mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül meghosszabbítható.

 

A lakás műszaki állapota, jellemzői: nappali, 2 szoba, közlekedő, fürdőszoba, WC, konyha, tároló.

A lakás megtekinthető: 2021. október 1. 10.00 óra

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

 

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület előterében) átvehető, vagy a www.derecske.hu honlapon letölthető, a hivatkozott Szabályzat 2. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

 

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „C” épület 4. számú irodahelyiség) 2021. október hó 25. napján 16.00 óráig.

 

A borítékon fel kell tüntetni:

  • a pályázó nevét és lakóhelyét,
  • a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra
  • a megpályázott ingatlan címét.

 

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

 

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2021. október hónapban kerül sor.

 

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

 

Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat” megtekinthető a www.derecske.hu honlapon.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

- Pályázati adatlap (2. számú melléklet),

- Nyilatkozatok (3. számú melléklet),

- Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személyek Szándéknyilatkozata Derecske városába költözésről - Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet) - amennyiben releváns.

- A pályázó és a pályázóval együtt költözők munkáltatói igazolása, biztosítási jogviszony alapján megállapított CSED/GYED/GYES esetén a munkáltatói igazoláson túl igazolás vagy határozat a támogatás folyósításáról.

- Szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezhető és a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki.

- A pályázó köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.

Amennyiben a pályázó több lakás-előtakarékossági szerződéssel is rendelkezik, a pontozás során azt lehet figyelembe venni, amely a pályázó nevére szól, vagy kedvezményezettként van megjelölve és a megtakarítások közül a legmagasabb összegű.

- A pályázó köteles csatolni a legmagasabb iskolai végzettségét/szakképesítését igazoló bizonyítványok/okiratok másolatát.

- A veszélyhelyzetben meghirdetett pályázati eljárások során nem kell a pályázóknak önkéntes tevékenységet végezniük.

A nyertes pályázóknak a Szabályzatban meghatározott közérdekű önkéntes tevekénységet a veszélyhelyzet megszűnésétől számított két hónapon belül kell teljesíteniük.

A pályázóknak lehetősége van arra is, hogy a pályázatuk benyújtása előtt teljesítsék a közérdekű önkéntes tevékenységet, ez esetben viszont mellékelni szükséges az azt igazoló dokumentumokat is a pályázattal együtt.

- Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)

- Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)

- Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) - amennyiben releváns,

- Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány)

 

Letölthető dokumentumok:

Lakáspályázat szabályzat

251/2020. (XI.26.) Polgármesteri határozat

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

8. számú melléklet

9. számú melléklet

 
Megosztás közösségi oldalakon
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés