<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázati felhívás-Köztársaság út 86. szám alatti önkormányzati garázs

Pályázati felhívás-Köztársaság út 86. szám alatti önkormányzati garázs

2021-07-05 08:27:34

Pályázati felhívás-Köztársaság út 86. szám alatti önkormányzati garázs

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere nyilvános pályáztatás útján bérbeadásra meghirdeti a Derecske, Köztársaság út 86. szám alatti önkormányzati tulajdonú költségelven meghatározott alábbi garázst:

 

Helyiség címe: Köztársaság út 86. 815/4 hrsz.

Helyiség megnevezése: garázs

Helyiség alapterülete: 16 m2

Bérleti díj alsó határa (induló licit) Ft/m2/hó: nettó 180.- Ft

Bérlet időtartama: 2021. augusztus 01-től 2024. július 31-ig

 

 

A bérbeadásra meghirdetett helyiség garázs céljára hasznosítható. A garázs helyiség elektromos árammal ellátott. 

 

1. A pályázatot kiíró megnevezése, címe, elérhetősége: 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere 

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

Tel.: 06 (54) 410-078

 

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás. 

 

3. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó nevét, címét (gazdasági társaság esetén megnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét), telefonszámát, telefax számát, valamint e-mail címét.
  • A pályázó bérleti díj összegére vonatkozó ajánlatát nettó +ÁFA összegben, feltüntetve a bruttó összeget is (mely nem lehet kevesebb a fentiekben megjelölt induló licitárnál).
  • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

 

4. A pályázati ajánlatok elbírálásának szempontja:

A legmagasabb összegű bruttó bérleti díjra tett ajánlat.

 

5. A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje, helye:

2021. július 27. (kedd) 1000 óra

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, „C” épület – 4. iroda

 

6. A pályázati ajánlatok benyújtásának módja: 

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban egy példányban kell benyújtani személyesen vagy postai úton. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a derecskei 815/4. hrsz.-ú garázs bérbevételére”. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozóan!

 

7. A pályázati ajánlatok elbírálásának időpontja, a pályázók értesítésének módja:

A benyújtott pályázatokat Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a pályázatok értékelését követően bírálja el. A pályázat kiírója a pályázókat írásban értesíti a pályázat eredményéről. 

 

 

8. Szerződéses feltételek:

A bérleti díjat havonta előre kell megfizetni.

 

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

D e r e c s k e, 2021. július 02.    

 

Bordán Szabolcs polgármester

 

                                                             

 

 

                                                                                                                     

 

 
Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés