<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Tájékoztatás (2021. július 22.)

Tájékoztatás (2021. július 22.)

2021-07-22 17:45:03

Tájékoztatás (2021. július 22.)

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

2021. július 29-én (csütörtökön) 14.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

NAPIREND

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

4./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 34/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

5./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2020. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

 

6./ Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2020. évi működéséről

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

7./ Beszámoló a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

 

8./ Beszámoló a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

9./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületeinek működtetésére üzemeltetési szerződés megkötése

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

10./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

11./ Beszámoló Derecske város 2020. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

12./ Beszámoló a Derecskei Polgárőrség Egyesület 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

13./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

14./ Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyeleti ellátás működtetésének 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

15./ A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2020. évi temetőüzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó beszámolója

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

16./ A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok helyettesítésére kötött helyettesítési szerződés módosításának megvitatása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

17./ Beszámoló a 2020. év II. félévében és 2021. I. félévében lefolytatott beszerzési eljárásokról

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

18./ A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében felújított volt Magtár épületének hasznosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

19./ A derecskei 7748 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

20./ A derecskei 057/6 hrsz-ú Kandia területének bérletével kapcsolatos kérelem

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

21./ Derecske, Téglás utcai közterület megvásárlására vonatkozó kérelem

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

22./ Tulajdonosi hozzájárulás klíma berendezés felszereléséhez 

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

23./ A derecskei 601 helyrajzi számú ingatlan felajánlása megvételre

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

24./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések
 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

Derecske, 2021. július 22.                           

 

Tisztelettel:

 

Bordán Szabolcs polgármester

 
Megosztás közösségi oldalakon
Facebook oldalunk
Kiadványaink
Programok
YouTube csatorna