<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Tájékoztatás (2021. szeptember 23.)

Tájékoztatás (2021. szeptember 23.)

2021-09-23 15:00:55

Tájékoztatás (2021. szeptember 23.)

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülését

 

2021. szeptember 30-án (csütörtökön) 13.00 órától

 

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,

 

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

2./ Tehetséges fiatalokat támogató ösztöndíjak alapításáról szóló rendelet elfogadása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

3./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

4./ A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

5./ A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

6./ A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

7./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési év értékelő beszámolójának elfogadása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

8./ A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. évi munkatervi céljainak véleményezése

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

9./ Általános iskola körzethatárainak felülvizsgálata

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

10./ Ifjúsági Önkormányzat létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

11./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozás és a pályázati keretösszeg meghatározása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

12./ Derecske Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

13./ Az Országos Mentőszolgálattal kötendő – az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás működtetéséhez szükséges – ingatlan haszonkölcsön szerződés

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

14./ Derecske Város településrendezési eszközeinek módosítása 2020-2021. partnerségi egyeztetési eljárás lezárása a véleményezési szakasz vonatkozásában, a véleményezési szakasz során beérkezett vélemények ismertetése, tájékoztatás

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

15./ Derecske Város településrendezési eszközeinek módosítása 2021. – Morgó Tanya

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

16./ Derecske Város településrendezési eszközeinek módosítása 2021. – 2 pontban korrekció

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

17./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

18./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint Derecske Város Önkormányzata között fennálló hatályos közszolgáltatási szerződések és egyéb szerződések felülvizsgálata

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

19./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a Derecskei Hírek és a Derecske Városi Sportcsarnok működéséről

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

20./ A Debreceni Aquasport Egyesület támogatásával kapcsolatos kérelem

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

21./ A Debreceni Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület kérelme

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

22./ Képviselő-testületi ülések online közvetítési lehetőségeinek megvizsgálása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

23./ A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében felújított Magtár épületének hasznosításával kapcsolatos döntés

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

24./ A Derecske, Köztársaság út 86. helyrajzi számú önkormányzati garázs bérleti szerződésével kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

25./ A derecskei 057/6 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

26./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

D e r e c s k e, 2021. szeptember 23.       

 

Tisztelettel:

 

Bordán Szabolcs polgármester  
Megosztás közösségi oldalakon
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés