<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Tájékoztatás (2022. május 19.)

Tájékoztatás (2022. május 19.)

2022-05-19 17:14:32

Tájékoztatás (2022. május 19.)

 M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülését

2022. május 26-án (csütörtökön) 13.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,

amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

 

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 3. számú módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

2./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

3./ A 2021. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

4./ Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozó vezetői nyilatkozat tudomásul vétele

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

5./ Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

6./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítása

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

7./ Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2021. évi működéséről 

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

8./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2021. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

 

9./ A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának, Szakmai Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre.)

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

10./ Derecske Város Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

 

11./ Derecske Város Önkormányzata Ifjúsági stratégiájának felülvizsgálata

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

12./ Derecske Város Önkormányzata által működtetni kívánt Derecskei Városi Piaccal és a Derecske Város Önkormányzata által működtetett Derecskei Termelői Piaccal kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

13./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által biztosított közfeladatok és egyéb feladatok szolgáltatási díjának emelésére vonatkozó igénye

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

14./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelme

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

15./ Pályázat benyújtása a TOP Plusz 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés” pályázati konstrukcióra

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

16./ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmány elkészítése feladatok ellátása 

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

17./ TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása 

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

18./ Közterületen lévő fák kivágása

Előadó: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

 

19./ A derecskei 048/45 és a 048/46 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésre történő kijelölése

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

20./ A Magyar Államvasutak tulajdonában lévő helyiség bérlése 

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

21./ Belterületbe vonási kérelem (Derecske, Semmelweis utca hrsz.: 6334/1)

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

22./ 2022. április hónapra vonatkozó polgármesteri beszámoló 

Előadó: Bordán Szabolcs polgármester

 

23./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

 

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

 

D e r e c s k e, 2022. május 19.

 

Tisztelettel:

 

Bordán Szabolcs polgármester 
Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés