Responsive image


Pályázati felhívás - Üzletház I. jelű épület üzlethelyiségeinek bérbeadására

Feltöltve: 2020-10-15 14:35:48

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet – Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 34/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi lakásrendelet) alapján – a derecskei 74 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Makkay János téren található Üzletház I. jelű épület üzlethelyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítására.

Általános információk, bérbeadandó helyiségek

A hasznosítás célja, formája, a helyiségekben végezhető tevékenység megnevezése: Az alábbiakban megnevezett önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a továbbiakban: helyiségek) piaci alapon, bérbeadással történő hasznosítása nyilvános pályázati eljárással: 

Üzletház I. jelű épület

Nem lakás céljára szolgáló helyiség megnevezése

Hasznos alapterület

(m2)

A helyiségben végezhető tevékenység megnevezése 

1. számú üzlet

126,45

kereskedelmi, szolgáltató tevékenység

3. számú üzlet

28,38

kereskedelmi, szolgáltató tevékenység

4. számú üzlet

28,39

kereskedelmi, szolgáltató tevékenység

6. számú üzlet

38,45

kereskedelmi, szolgáltató tevékenység

 

A helyiségek helyszíni megtekintésének időpontja: 2020. november 2. (hétfő) 9.00 – 10.00 óra között.

 

A helyiségek bérleti díjának (helyiségbér) minimális havi nettó összege:

Üzletház I. jelű épület

Nem lakás céljára szolgáló helyiség megnevezése

Bérleti díj minimum összege

(Havi nettó Ft)

 

 

 

+ ÁFA

1. számú üzlet

126.450

3. számú üzlet

28.380

4. számú üzlet

28.390

6. számú üzlet

38.450

A helyiségbérlet időtartama: határozott idő, 5 év.

A megkötendő szerződés típusa: helyiségbérleti szerződés.

A pályázat benyújtásának helye:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztály – 4130 Derecske, Köztársaság út 87. „C” épület.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

2020. november 16. (hétfő) 10:00 óra!

 

A pályázatot 1 példányban írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentum minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni.


A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: 

 

„Pályázat a derecskei 74 helyrajzi számú, 4130 Derecske, Makkay János téren lévő helyiség bérletére. Határidő előtt felbontani tilos!”

A pályázatnak a fent megjelölt határidőig be kell érkeznie a Bérbeadóhoz. A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a Bérbeadó érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja!

A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a 
pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje

A Pályázati felhívás megtekinthető a www.derecske.hu weboldalon, illetve a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (4130 Derecske Köztársaság út 87. szám alatt), illetve beszerezhető a www.derecske.hu weboldalról történő letöltés útján, vagy személyesen a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban.

A pályázattal kapcsolatban szóbeli tájékoztatás kérhető a következő telefonszámon: 

+36 (54) 410-078.

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztály (4130 Derecske, Köztársaság út 87., C” épület 2. irodahelyiség) 

Hétfőtől, Kedd, Csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00-16:00 óra között
Pénteken: 8:00 – 12:00 óra között. 

Ügyintéző: Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens.


A kiíró a pályázati kiírást ingyenesen bocsátja pályázó rendelkezésére. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, a pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

 

Derecske, 2020. október 14.                        

 

 Bordán Szabolcs

                                                                                      polgármester

 

Letölthető dokumentumok:

Felolvasólap

Nyilatkozatok

Pályázati felhívás

Szolgáltatóház I. jelű épület

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook