Responsive image


Pályázati felhívás "Esély Derecskén" önkormányzati lakásra (4130 Derecske, Köztársaság út 88. 3. lh. I. em. 3. szám)

Feltöltve: 2020-11-30 12:59:33

Pályázati felhívás

az „Esély Derecskén” 
Önkormányzati Lakásokra

 

Derecske Város Önkormányzata

(4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

 

Derecske Város Önkormányzata

nyilvános pályázat útján

 

használatba adja a 4130 Derecske, Köztársaság út 88. 3. lh. I. em. 3. szám alatt található 816/A/15 hrsz.-ú önkormányzati lakást.

 

A lakhatásért pénzügyi ellentételezés nem szedhető, ellenben igazolt rezsi költségek fizetésére kötelezett a nyertes pályázó.

 

A lakás 1 szobás 39,95 nm-es összkomfortos komfortfokozatú.

 

A megkötendő haszonkölcsön-szerződés időtartama 1 év, mely időtartam 1 évvel a pályázati eljárás nélkül meghosszabbítható.

 

A lakás műszaki állapota, jellemzői: a lakás előtér, étkező, konyha, kamra, közlekedő, fürdőszoba, WC, szoba, erkély helyiségekből áll, 39,95 m2 hasznos alapterületű.

 

A lakás megtekinthető: 2020. december 8. 14.00 óra.

 

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának „az EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén önkormányzati ingatlanok használatba adásának feltételeiről szóló szabályzat” szerint valamint a Szabályzat 4. számú mellékletében lévő pontrendszer alapján történik.

 

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület előterében) átvehető, vagy a www.derecske.hu honlapon letölthető, a hivatkozott Szabályzat 1. számú mellékletében szereplő Adatlap kitöltésével és a felhívásban közzétett mellékletek csatolásával lehet.

 

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „A” épület előtérben található ládába történő bedobással) 2021. január hó 7. napján 16.00 óráig.

 

A borítékon fel kell tüntetni:

-a pályázó nevét és lakóhelyét,

-a következő szövegrészt: Pályázat az „Esély Derecskén” Önkormányzati Lakásokra című pályázati felhívásra.

 

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

 

A pályázatok elbírálására előreláthatólag 2021. január hónapban kerül sor.

 

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül(nek).

 

Az Önkormányzat fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

 

Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázatok elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat” megtekinthető a www.derecske.hu honlapon.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

- Pályázati adatlap (2. számú melléklet),

- Nyilatkozatok (3. számú melléklet),

- Pontozáshoz szükséges adatok (4. számú melléklet),

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személy/személyek személyazonosító igazolványai és lakcímkártya másolatai (pályázók által aláírt másolati példányok).

- A pályázó és a pályázóval együtt költözni kívánó személyek Szándéknyilatkozata Derecske városába költözésről - Derecske Város Önkormányzatának az „Esély Derecskén” című Önkormányzati Lakáspályázat benyújtásához (5. számú melléklet) - amennyiben releváns.

- A pályázó és a pályázóval együtt költözők munkáltatói igazolása, biztosítási jogviszony alapján megállapított CSED/GYED/GYES esetén a munkáltatói igazoláson túl igazolás vagy határozat a támogatás folyósításáról.

- Szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezhető és a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki.

- A pályázat köteles másolatban csatolni a lakás-előtakarékossági szerződés másolatát, valamint az elmúlt 3 havi részlet befizetését igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolatát.

Amennyiben a pályázó több lakás-előtakarékossági szerződéssel is rendelkezik, a pontozás során azt lehet figyelembe venni, amely a pályázó nevére szól, vagy kedvezményezettként van megjelölve és a megtakarítások közül a legmagasabb összegű.

- A pályázó köteles csatolni a legmagasabb iskolai végzettségét/szakképesítését igazoló bizonyítványok/okiratok másolatát.

- A veszélyhelyzetben meghirdetett pályázati eljárások során nem kell a pályázóknak önkéntes tevékenységet végezniük. 

A nyertes pályázóknak a Szabályzatban meghatározott közérdekű önkéntes tevekénységet a veszélyhelyzet megszűnésétől számított két hónapon belül kell teljesíteniük.

A pályázóknak lehetősége van arra is, hogy a pályázatuk benyújtása előtt teljesítsék a közérdekű önkéntes tevékenységet, ez esetben viszont mellékelni szükséges az azt igazoló dokumentumokat is a pályázattal együtt.

- Nyilatkozatot összeférhetetlenségről (6. számú melléklet)

- Kiegészítő melléklet (8. számú melléklet)

- Nyilatkozat sorrendről (9. számú melléklet) - amennyiben releváns,

Sikeres pályázás esetén a pályázóknak és a pályázóval együtt beköltöző személy/személyeknek 15 napon belül lakcímkártya másolatot szükséges benyújtania arról, hogy állandó lakcíme a megpályázott ingatlanon van (pályázók által aláírt másolati példány).

 

Derecske, 2020. november 30.

 

Letölthető dokumentumok:

Lakáspályázat szabályzat

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

8. számú melléklet

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook