Responsive image


Tájékoztatás gépjárműadó hatáskör változással kapcsolatban

Feltöltve: 2020-12-18 13:10:11

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

J E G Y Z Ő J É T Ő L

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Tel.: 54/410-078; Fax: 54/548-089

Email: titkarsag@derecske.hu


TÁJÉKOZTATÁS

Gépjárműadó hatáskör változással kapcsolatban

 

 

Tisztelt Adózók!

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101. §-a alapján
2021. január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól.

A törvény több átmeneti rendelkezést állapít meg, melyek alkalmazásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

1. A 2020. decemberben történt gépjármű forgalomból való ideiglenes vagy végleges kivonásáról az ügyfél az önkormányzati adóhatóságtól kap határozatot.

Azon ügyfelek esetében, ahol az adókötelezettség 2021-ben kezdődne vagy változna meg (pl. újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű, a gépjármű átalakítása miatt az adóalap megváltozása), már nem az önkormányzati adóhatóságtól fog határozatot és csekket kapni az ügyfél, mert ebben az esetben már az állami adó- és vámhatóság rendelkezik hatósági jogkörrel.

2. Önmagában abból a körülményből fakadóan, hogy az önkormányzati adóhatóság gépjárműadóban fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő adókötelezettségre megszűnik, szintén nem kell határozatot hozni, hiszen ez esetben az adózó adókötelezettségének tartalma (az adóalany személy, az adó összege) nem változik, nem szűnik meg 2020. december 31-ével bezárólag.

Ugyanakkor az önkormányzati adóhatóság tájékoztatja az adóalanyokat arról, hogy a 2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben az állami adó- és vámhatóság jár el, a 2021-től kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint.

3. A 2021. évet megelőző időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik.

 

Derecske, 2020. december 18.

 

                                                                                   Varsányiné dr. Antal Erzsébet

                                                                                                  jegyző

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook