Responsive image


Beiskolázási tájékoztató

Feltöltve: 2021-02-16 10:06:26

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog." 
(Szent-Györgyi Albert)


                                                                                                                                           

 

Kedves Szülők!

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a térség legnagyobb közoktatási intézménye idén is várja a tanköteles kort elérő gyermekek jelentkezését.

Az 1-5. évfolyam osztályainak iskolánk Lengyel utcai telephelye ad otthont, a 6-8. osztályos gyerekek a Szováti úti épületben tanulnak. Intézményünkben biztosítottak a korszerű nevelő-oktató munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek. Diákjaink otthonosan kialakított, jól felszerelt tantermekben tanulhatnak, szépen felújított udvaron játszhatnak.

A mindennapos testneveléshez, tanulóink egészséges életmódra neveléséhez két tornaterem, tornaszoba, játszószoba, kondi-park, sportudvar és a városi uszoda is rendelkezésre áll.

A művészetek iránt érdeklődők számára zene-, képző- és táncművészeti tanszakokon biztosítunk képzést, amit iskolán belül, helyben szervezünk meg.

A lassabban haladók segítése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. Emelt szinten tanítjuk az angol nyelvet és emelt óraszámban a matematikát. Többféle szakkörben fejleszthetik tudásukat a gyermekek, már alsó tagozaton indítunk informatika és angol nyelvi szakkört.

Minden alsó tagozatos diák számára napközis ellátást biztosítunk osztályonkénti napközis csoportok szervezésével.

A tanórákon és egyéb foglalkozásokon rendelkezésre állnak különböző IKT eszközök, digitális táblák, projektorok, tabletek, szélessávú Internet az intézmény egész területén.

A korszerű oktatási tartalmak közvetítésén túl nagy hangsúlyt helyezünk:

‐ a tanulók alapképességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésére,

‐ az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztésére,

‐ a diákok érzelmi intelligenciájának erősítésére,

‐ a környezettudatos magatartás kialakítására,

‐ a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, a mérésen alapuló fejlesztésekre.

A pedagógiai programunkban megfogalmazott céljaink eléréséhez a tárgyi feltételek biztosítottak.

Iskolánk pedagógusai jól felkészült, magas szakmai tudással rendelkező, innovatív, a diákok fejlődésében elkötelezett szakemberek. A pedagógiai folyamat megvalósítását mérési szakember, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és a szakszolgálat munkatársai segítik.


Kedves leendő Kisdiákok! Kedves Szülők!

 

Iskolánkról bővebb tájékoztatást kapni,

illetve az iskolai életbe betekintést nyerni

az iskolánk honlapján lehet

 

A 2021/2022-as tanévben 4 első osztály indítását tervezzük. Ezekben az osztályokban a következő tanító nénik várják az elsős gyerekeket:

ITT

Iskolánk címe: 4130 Derecske, Szováti út 2.
Telefon: (54) 410-011

 

e-mail cím: bocskaiami.derecske@gmail.com

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook