Responsive image


Köztemetés

Feltöltve: 2016-03-02 14:38:22

Hatósági ügy neve:

Köztemetés

Ügytípus/eljárástípus:

Önkormányzati ügy

Ügy rövid leírása:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét megtéríti a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzata költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljár szerv neve:

Derecske Város Önkormányzat Polgármestere

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Halotti anyakönyvi kivonat

A közeli hozzátartozók (eltemettetésre köteles személyek) jövedelem igazolása

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az eljárás költség- és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok:

Kérelem jegyzőkönyvbe foglalása, jogosultsági feltételek vizsgálata, az eltemetés módjának tisztázása, az elhunyt ingatlan-tulajdonjogának vizsgálata (jelzálogjog-bejegyzés miatt)

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám B. épület 2. számú iroda), ügyfélfogadási időben

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 - 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Ügyintézési határidő: 21 nap
Fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 nap

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról 8/2013 (II.28.) önkormányzati rendelete

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook