Responsive image


Rendkívüli települési támogatás

Feltöltve: 2016-03-02 14:52:31

Hatósági ügy neve:

Rendkívüli települési támogatás

Ügytípus/eljárástípus:

Önkormányzati hatósági ügy

Ügy rövid leírása:

Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek támogatása

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület

A hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljár szerv neve:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottsága

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Az igénylő által kitöltött kérelemnyomtatvány, a család rendszeres havi jövedelmét igazoló okiratok (éves nyugdíjösszesítő, munkáltatói vagy kereseti igazolás, álláskeresési ellátást megállapító határozat, 18 év feletti gyermek esetén iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolás, válásról szóló bírósági ítélet, eredeti temetési számla, gyógyszertár által leigazolt orvosi vények)

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az eljárás költség- és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok:

Jogosultsági feltételek vizsgálata: létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet, tartósan vagy időszakosan fennálló létfenntartási gond vizsgálata; Jövedelmi viszonyok vizsgálata: a családban az egy főre jutó jövedelem egyes élethelyzetekben meghaladja-e a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750.-Ft.), egyedül élő estében 200%-át (57.000.-Ft.), míg más élethelyzetekben a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft.), egyedül élő esetében 300%-át (85.500.-Ft.);

Formái:
- pénzbeli támogatás: temetés költségeinek hozzájárulásához nyújtott támogatás a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-a (33.180.-Ft.), jövedelemmel nem rendelkező esetében 20%-a (44.240.-Ft.), illetve indokolt esetben;

- természetbeni támogatás: élelmiszer-, gyógyszer vásárlásához utalvány, tüzelő támogatás, közüzemi díj megfizetésében nyújtott támogatás

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy meghatalmazott útján a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám B. épület 2. számú iroda), postai úton, a Kormányablakban; ügyfélfogadási időben vagy elektronikus úton (ügyfélkapus azonosítást követően az e-Papír szolgáltatás igénybevételével)

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 - 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Ügyintézési határidő: a soron következő Szociális Bizottsági ülés (havonta egy alkalommal, indokolt esetben 2 hetente)

Fellebbezési határidő: a határozat közlésétől számított 15 napon belül

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem rendkívüli települési támogatáshoz

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook