Kezdőlap >> Önkormányzat >>  Helyi rendeletek

Helyi rendeletek


Adóügy
     Szám                                                 Név                                       Hatályos
25/2013.
(IX.27.)
Építményadóról szóló rendelet 2013.10.01.
24/2013.
(IX.27.)
Helyi iparűzési adóról szóló rendelet 2013.10.01.
26/2013.
(IX.27.)
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet

2013.10.01.

20/2012.
(VI.01.)
A talajterhelési díjról szóló rendelet 2016.06.02.

 

Egészségügy, szociálpolitika
Szám Név Hatályos

8/2013. (II.28.)

A szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló rendelet

2013.03.01.

4/2017. (I.27.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet 2017.02.01.

 

Építésügy
Szám Név Hatályos
7/2018. 
(III.2.)
Derecske Város településképének védelméről szóló rendelet 2018.03.03.
13/2017. (III.31.) A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet  2017.04.01.

13/2009. (IV.30.)

A növények ingatlanon belüli ültetési és telepítési távolságára vonatkozó helyi szabályairól szóló rendelet

2009.08.01.

24/2018. (IX.28.) Az önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítésről és az útépítéshez kapcsolódó lakossági hozzájárulás megfizetésről szóló rendelet 2018.09.29.
23/2019. (XII.20.)

Derecske helyi építési előírásairól szóló rendelet

2020.01.19.


 

Kitüntetés, díj
Szám Név Hatályos
20/2013. (VI.28.) Derecske Város Napjának megállapításáról és városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelet 2013.07.01.
24/2016. (VII.29.) "Tiszta Virágos Környezetért" díj adományozásáról szóló rendelet 2016.07.30.

 

Költségvetés, pénzügy  
Szám Név Hatályos  
3/2022. (II.10.) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 2022.02.11.  
12/2022. (V.27.) A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet 2022.05.28.  
6/2021. (V.28.) A 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet 2021.05.29.  
22/2020. (VII.10.)  A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet 2020.07.10.  
24/2014. (XI.28.) Az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló rendelet 2014.11.29.  

6/2012. (II.10.)

Az önkormányzat költségvetéséhez és zárszámadásához kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról szóló rendelet

2012.02.10.

 
51/2004. (XII.22.)

Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről szóló rendelet

2004.12.22.  
19/2020. (VI.13.)

A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól

2020.06.14.  

 

Környezetvédelem
Szám Név Hatályos

19/2004. (V.01.)

A parlagfű visszaszorításáról szóló rendelet

2004.05.01.

 

Közszolgáltatás
Szám Név Hatályos
22/2016. (VI.30.) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet 2016.07.01.
33/2013. (XII.20.)

A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet

2014.01.01.

31/2013. (XI.29.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet

2013.12.01.

44/2009. (XI.27.)

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló rendelet

2010.01.01.

 

Közterület
Szám Név Hatályos
28/2018. (X.26.)  A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló rendelet 2018.11.01.
27/2018. (X.26.)  Az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjról szóló rendelet 2018.11.01.
26/2018. (X.26.)  A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló rendelet 2018.11.01.
25/2018. (X.26.)  A közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló rendelet 2018.11.01.
25/2017. (X.27.) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet 2017.10.28.
6/2013. (II.15.)

A személygépjárművek részére szolgáló parkolók közterületen történő elhelyezésének rendjéről szóló rendelet

2013.02.16.
16/2009.(IV.30.)

A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló rendelet

2009.05.15.
8/2020. (III.27.) A közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól 2020.04.01.

 

Működés
Szám Név Hatályos
10/2017. (III.3.) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendelet 2017.03.04.

11/2013.(III.29.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

2013.04.01.

7/2013. (II.15.)

A köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet

2013.01.01.

2/2013. (I.31.)

Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló rendelet

2013.02.01.
8/2011. (III.04.)

A települési képviselők és a képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet

2011.04.01

30/2005. (XI.01.)

Az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről szóló rendelet

2005.11.01.
18/2017.
(V. 26.)
A települési mezei őrszolgálatról szóló rendelet 2017.05.27.
4/2022. (III.4.) Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 2022.03.05.

 

Oktatás, közművelődés
Szám Név Hatályos
5/2013. (II.15.) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 2013.03.01.
35/2009. (VIII.28.) A közoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló rendelet 2009.09.01.
23/2018. (IX.28.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet 2018.09.29.

15/2000. (VII.30.)

A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet

2000.09.30.

13/2021. (VIII.18.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 2021.08.19.
14/2021. (X.1.) Tehetséges fiatalokat támogató ösztöndíjak alapításáról szóló rendelet 2021.10.02.

 

Vagyongazdálkodás
Szám Név Hatályos

13/2012. (III.30.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet

2012.03.31.

34/2018. (XII.21.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről 2019.01.01.

 

Választás
Szám Név Hatályos
22/2014. (XI.28.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet 2014.11.29.

 

Jogszabályi keretek összefoglalása

Megosztás közösségi oldalakon
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés