Kezdőlap >> Hivatal >>  Letölthető formanyomtatványok

Letölthető formanyomtatványok

Tájékoztatáskérő formanyomtatvány

 

I. Jogi és Igazgatási Osztály

I.1. Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi okirat kiállítása
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállításához
 

I.2. Szociális ügyek

Rendkívüli települési támogatás
Kérelem rendkívüli települési támogatáshoz
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

Nyilatkozat és tájékoztatás
 

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolására szolgáló kérelem

Nyilatkozat és tájékoztatás

 

Szünidei gyermekétkeztetés
Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez
       

Hulladékszállítási díjkedvezmény
Kérelem hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása iránt

 

I.3. Birtokvédelem
Birtokvédelmi eljárás megindítása iránti kérelem

 

I.4. Keresetlevél benyújtására szolgáló ÁNYK nyomtatványok 

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatnak megváltoztatása iránti perben (P26-os nyomtatvány)

Kitöltési útmutató (P26-os nyomtatvány)

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához (K01-es nyomtatvány)

Kitöltési útmutató (K01-es nyomtatvány)
 

I.5. Hatósági ügyek

Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos eljárás
Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására vonatkozó kérelem
Üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról szóló bejelentés
 

Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése  
Fakivágási engedély kérelem
Bejelentés fás szárú növénynek az élet-,egészség-vagy vagyonvédelmi okból történő kivágásáról
 

Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei
Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, módosításáról
Bejelentés köteles bezárt és a működési engedély visszaadása
Bejelentés működési engedély módosítása
Kérelem működési engedély kiadására
Vendéglátó üzlet típusának bejelentése
 

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 
Méh bejelentő lap
Méh kijelentő lap
Méhészet bejelentése

 

Ipari telephellyel kapcsolatos eljárások 
Bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról, illetve a bejelentés köteles ipari tevékenység adataiban történt változásról
Bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról
Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez
Bejelentés ipari tevékenység megszüntetésére

 

Közterület-foglalás
Közterület használat engedély kérelem

 

Szálláshely szolgáltatás
Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására
Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszüntetésére
Nem üzleti célú, közösségi, szabadidős szálláshely nyilvántartásba vétele iránti kérelem

 

Vásár-, illetve piacüzemeltetés
Bejelentés helyi termelői piac üzemeltetésére
Kérelem vásár, illetve piacüzemeltetési tevékenység folytatásához

 

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezési eljárás
Kérelem talajvízkút létesítéséhez szükséges engedély kiadására 
Kérelem talajvízkút üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz
Kérelem megszüntetési engedélyezési eljáráshoz

 


II. Pénzügyi és Adóügyi Osztály

II.1. Pénzügy

Intézményi ingyenes gyermekétkeztetés
Nyilatkozat ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez   
Igazolás gondozásba vett gyermek ingyenes étkezéséhez 
Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 

II.2. Adóügyek

 

Adó-és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
Nyomtatvány

 

Előrehozott helyi adó
Bevallás
Betétlap
 

Adóigazolás
Kérelem hatósági bizonyítvány (adóigazolás) kiadásához
 

Építményadó
Építményadó nyomtatvány
Építményadó kitöltési útmutató
Kitöltési útmutató a telekadóban, építményadóban vagy magánszemély kommunális adójában benyújtandó megállapodási nyomtatványhoz
Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója adóbejelentéshez)


    

Helyi iparűzési adó
       

Papír alapon benyújtható (.doc formátumú):

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2020)

Kitöltési útmutató a 2020. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési  adó-bevallás nyomtatványhoz

Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2021)

Kitöltési útmutató a 2021. évben kezdődő adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési  adó-bevallás nyomtatványhoz

Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosításához

Meghatalmazás adóügyek elektronikus intézéséhez

Nyilatkozat adófizetési kötelezettségről
 

Papír alapon benyújtható (.pdf formátumú):

Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosításához

Nyilatkozat adófizetési kötelezettségről

Nyilatkozat őstermelői tevékenységből származó bevételről

 

Talajterhelési díj
Talajterhelési adóbevallás
Méltányossági kérelem talajterhelési díjhoz
 

Magánszemélyek kommunális adója
Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
Kitöltési útmutató a telekadóban, építményadóban vagy magánszemély kommunális adójában benyújtandó megállapodási nyomtatványhoz
Megállapodás adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról (építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója adóbejelentéshez)

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
Kifizető bevallása 2010-ig
Kifizető bevallása 2011-től
Kifizető bevallása 2018.01.01-től
Önellenőrzési lap
Termőföld bérbeadó bevallása 2010-ig
Termőföld bérbeadó bevallása 2011-től
Termőföld bérbeadó bevallása 2018.01.01-től
 

Helyi jövedéki adó
Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 

Méltányossági eljárás
Méltányossági kérelem talajterhelési díjhoz
Kérelem díjkedvezmény igénybevételéhez (talajterhelési díj)
Méltányossági kérelem (gazdasági társaság)
Méltányossági kérelem (egyéni vállalkozó)
Méltányossági kérelem (magánszemély részére)
 

Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás
Átvezetési kérelem
Kiutalási kérelem


III. Településfejlesztési és Beruházási Osztály

III.1. Településüzemeltetési ügyek

Közút nem közlekedési célú igénybevétele
Kérelem közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt
 

Közös hulladékgyűjtő edény használata 
Nyomtatvány közös hulladékgyűjtő edény használatára vonatkozóan
 

Bejelentés településképi bejelentési eljáráshoz
Bejelentés településképi bejelentési eljáráshoz 

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés